O tórculo de Soto Freire

De como veu parar o tórculo de Soto Freire ao Cima do Lugar e de como marchou para Pesqueiras no Saviñao ou da relación post mortem entre un dos máis importantes impresores e editores galegos e Castelao, hoxe un icono na nosa terra, é do que tratan estas poucas liñas.

* Por Alfonso Campos Pérez.

Falamos dun tórculo, logo, é dicir, neste caso, dunha pequena prensa que se basea no principio do parafuso sen fin. En fino: unha máquina garimétrica helicoidal. Atribuída a súa invención a Arquito de Tarento (430-360 a.c), o artiluxio ficou asociado á xenialidade de Arquímedes, quen o utilizaba para subir líquidos. O desenvolvemento posterior lévanos ao tórculo romano e á invención da imprenta por Gutemberg, adaptación daquel e das prensas das uvas empregadas nas ribeiras do Rin.
Con este uso é como o xunguimos ao afamado editor Manuel Soto Freire, nado en Lugo un 26 de xaneiro de 1826, unido a senlleiras figuras do pensamento e da literatura galegas como Rosalía de Castro ou Manuel Murguía. Foi un dos grandes editores galegos, adicándose á tarefa da impresión de periódicos, boletíns, almanaques e libros, entre eles os dous primeiros tomos da Historia de Galicia de Murguía (1865-1866) e a Gramática galega (1868) de Juan Antonio Saco y Arce. El mesmo foi autor de artigos periodísticos e literarios e dun ensaio bibliográfico titulado La Imprenta en Galicia, publicado en 1982 polo Círculo de las Artes de Lugo.
Segundo o profesor Xosé Ramón Barreiro a intransixencia ideolóxica e reaccionaria, moi relacionada co carlismo, levouno a que a súa empresa entrara nunha grave crise a partir do ano de 1869, co cal Soto Freire decidira cambiar de vida radicalmente comprándolle no 1872 a Casa Grande de Goián a Melchor Bermúdez de Castro, no concello de Pantón. Alí desenvolveu unha recoñecida e premiada explotación gandeira e alí morreu un 27 de marzo de 1897. En Goián parece que non abandonou de todo o oficio, conservando un modesto pero suficiente equipo de impresión.
Cando me chamou a Emilia Vila, a miña querida e sempre lembrada Mucha – que o Deus no que cría fervorosamente a teña na gloria – para darme o tórculo, non sabiamos a quen pertencera. Explicoume que o trouxera para a súa casa da rúa de Ourense desde a Casa Grande de Goián, da que o seu home fora un dos seus donos. Lembraba oír dicir que as vellas criadas da casa dicían que viñera en varias ocasións “un señor moi pequeniño que estivera casado con Rosalía de Castro” a reclamar uns libros. A Mucha lembraba outros elementos da imprenta que non sobreviviron.
Dous dos gravados realizados co tórculo, de Santi Covelo e Pepe Barxa.
Despois dunha breve estancia no Cima do Lugar deixeille o tórculo a uns amigos que están a facer uso del no taller de restauración de Pesqueiras. Polo que sei, xa serviu para restaurar o manuscrito orixinal de Os vellos non deben namorarse de Castelao así como outros traballos de impresión. Soto Freire, dalgún xeito nas antípodas do pensamento político de Castelao -e aínda do propio Murguía, co que colaborou en vida- sentiríase, sen dúbida, orgulloso da utilización do Tórculo no oficio no que el tanto sobresaíu. Posiblemente a Galiza que se resiste a morrer fora o nexo común.
 

Tres historias de caiados

Alfonso Campos Pérez
Son tres obxectos cotiás. Simples, case faltos de pretensións os máis; feitos de materiais autóctonos, uns, coa esencia importada o outro. Sábense parentes do caiado de Moisés separador de augas, do caxato de Gándalf loitando contra o mal; sábense irmaos do Tirso de Baco, do Caduceo de Mercurio orlado de ofidios, da vara de Esculapio coa serpe sanadora; comparten saiba cos cetros do poder-poderoso, coa batuta para marcar o ritmo e coa autoridade dun báculo revestido de pompa e circunstancia. Algúns espétanse e agroman ou manan en fontes perennes de líquidos prodixiosos. Mais istes, ánónimos compañeiros da vellez, fálannos de decrepitude, de forzas minguadas, de apoios necesarios para o sostén e a locomoción.

Un deles é a parábola do noso pequeno mundo. O seu dono buscando un lameiro, antes de fartura, perdeuno e perdeuse entre a broza mesta. Dende aquelas refuxiouse para sempre nos pregues da memoria entre camiños transitados e leiras traballadas.

Outro pertenceu ao fillo pródigo que reclamou eidos e casa. Apropiouse do caiado e cortouno a medida para ratificar a posesión. A morte devolveullo ao irmán definitivamente inadaptado.

O terceiro apareceu entre o lixo aínda con restos de casca verde. Olía a novo e a abandono como un canciño sin amo.

Tres historias de caiados e de vida fuxidía.

Os libros de Fábrica parroquiais

José María Lago Bornstein, investigador deste tipo de documentos, fálanos dos libros de Fábrica parroquiais nunha nova entrega de Historia(s) de Lemos a través das cousas.
Continuando con esta línea de artículos que describen el origen y función de un objeto concreto que ha formado parte de nuestra cultura en Tierra de Lemos le llega ahora el turno a una pieza que considero de vital importancia para conocer nuestra evolución histórica a lo largo de la Edad Moderna: el libro de Fábrica parroquial.
Desde finales del siglo V, en tiempos del Papa Gelasio (492-496), se había extendido la costumbre entre la iglesia católica de llevar un control escrito sobre sus bienes y posesiones. La creciente implantación territorial que estaban experimentado tanto la Iglesia como las órdenes religiosas hacían imprescindible un registro documental que fijara las delimitaciones y competencias en función de sus áreas de influencia y sirviera, asimismo, como respaldo jurídico en casos de conflicto. La parroquia, como núcleo básico de esta organización territorial, sería en última instancia la responsable de ejercer ese control efectivo sobre sus feligreses, tanto en los aspectos espirituales como en los materiales.

En un primer momento toda la información relativa a los asuntos que tocaban a una parroquia concreta se registraban en dos tipos de libros con objetivos bien diferenciados. Por una parte, los temas referidos a la comunidad quedaban reflejados en un único libro llamado sacramental, donde se recogían nacimientos, matrimonios y defunciones, y por otra, todos los aspectos de carácter material o contractual de dicha comunidad con su iglesia quedaban registrados en un libro de administración y contabilidad, consignando los ingresos y gastos propios para el mantenimiento de la parroquia. Sería a partir del siglo VI cuando se extendería el uso del término Libro de Fábrica para designar a estos libros con funciones exclusivamente de carácter administrativo.

El término Fábrica hacía referencia en principio a la masa de bienes destinados al mantenimiento de la propia iglesia. Con el tiempo, dado que el fin fundamental de cada iglesia era el culto que en ella se celebraba, la Fábrica pasaría a ser el instrumento encargado de proveer todo aquello que fuera necesario para la celebración de dicho culto, llegando a identificarse iglesia y Fábrica como un mismo concepto.

Sería a partir del Concilio de Trento (1545-1563) cuando quedarían definitivamente reguladas las recomendaciones para el uso y clasificación de los libros parroquiales. A partir de entonces, los libros sacramentales se dividirían de forma independiente en Bautizados, Matrimonios, Difuntos, Confirmados y Statu Animorum, mientras que para los de carácter administrativo se diferenciaba entre los de Fábrica propiamente dichos y los que llevaban el control de las Cofradías, Obras Pías y misas aniversario, Libros de Casas Rectorales, Libros de Veredas, etc. A lo largo del siglo XVII se irían implementando paulatinamente las directrices tridentinas y todas las parroquias adoptarían en mayor o menor medida esta nueva clasificación. 
El libro de Fabrica objeto de nuestro artículo corresponde a la parroquia de Santa María de Proendos, perteneciente al Arciprestazgo de Amandi, conservado actualmente en el Archivo Diocesano de Lugo. Data del año 1697 y abarca hasta la primera década del siglo XIX coincidiendo con la invasión de las tropas napoleónicas. Se trata de un libro tamaño folio encuadernado en pergamino, de 186 hojas numeradas, con un gramaje de papel de unos 100 gramos de peso aproximadamente y buena factura. Sin duda se trata del segundo tomo de los que se cumplimentaron en esta parroquia ya que en sus primeras páginas el cura don Antonio Sánchez transcribe un resumen del estado de las cuentas y las deudas de los feligreses que se “hallaban en el libro viejo”, el cual desgraciadamente no ha llegado hasta nuestros días.
Es éste un libro de sumo interés por la cantidad de datos y referencias económicas que en él se recogen. La historia de la parroquia queda reflejada año tras año en unos apuntes que describen, en muchos casos con gran precisión, aspectos concretos de la vida cotidiana. Pago de Primicias, sepulturas, conflictos por deudas con los parroquianos o normas y directrices episcopales se transcriben en una memoria anual que, en función de la meticulosidad de cada cura párroco, nos permiten adentrarnos en los pormenores de aquella época.
La estructura de los libros de Fábrica es siempre la misma. Tras la visita anual que realizaba el representante del Cabildo catedralicio o el propio obispo se reflejaba una memoria encabezada por los datos de la parroquia, donde figuraba el cura titular de la misma y el nombre del mayordomo menor encargado de las cuentas durante aquel año. A continuación se recogía el balance de la parroquia diferenciando entre ingresos y gastos. En el capítulo de ingresos se especificaba el número de feligreses que debían aportar el pago de la primicia en especie. A lo largo de toda la Edad Moderna la moneda de cambio utilizada fue el centeno, lo que nos permite obtener datos precisos de la evolución de los precios durante aquel periodo. Asimismo, quedaban reflejados los ingresos obtenidos en concepto de sepulturas, concretando el número de fallecidos y su lugar de enterramiento, aportando una valiosa información desde el punto de vista demográfico. Por último, se recogían también el número de misas dotadas por los feligreses, cuyo pago solía hacerse en cañados de vino, lo que nos facilita asimismo una visión fiel de la evolución de los precios en función de las cosechas anuales.
En el capítulo de gastos, además de las partidas fijas en concepto de derechos de visita, aportaciones para las catedrales de Santiago y Lugo y otras contribuciones para el sostenimiento de la Iglesia, se reflejaban los pormenores del gasto para el culto diario y el mantenimiento del propio edificio parroquial.
En el periodo que comprende este libro pasaron por la parroquia de Proendos un total de seis curas párrocos que dejaron entrever su personalidad en los asientos contables del Debe y del Haber y en los comentarios que recogían en casos concretos. Unos asientos que nos descubren el coste de las materias básicas o el salario de jornaleros y artesanos. A lo largo de estos cien años largos podemos conocer por ejemplo, además de la evolución de los precios del centeno y el vino, el coste de la teja, el de una llave de hierro o lo que suponía lavar y planchar unos corporales para los oficios religiosos. Una información valiosa que se complementa con la descripción minuciosa del estado de las reformas del propio edificio o de los elementos que lo integran, como la reparación de campanas, imágenes o retablos.
Tras los aspectos puramente económicos y contables la memoria anual se completaba con un Auto que dictaba el titular de la visita pastoral, donde consignaba las directrices a seguir para un mejor funcionamiento de la vida religiosa de la comunidad. Gracias a estos autos podemos comprobar cuáles eran las prioridades que marcaban en cada momento la política de la Iglesia y el éxito o fracaso de su implantación entre sus feligreses.
En definitiva, los libros de Fábrica son un claro exponente de la realidad económica y social de las parroquias rurales a lo largo de la Edad Moderna y una magnífica herramienta de trabajo para reconstruir una parte fundamental de nuestra historia. El estudio comparado de lo que aconteció en estas parroquias del Arciprestazgo de Amandi, a la que pertenece ésta de Proendos, a partir de sus libros de Fábrica nos daría sin duda una visión nítida de cómo evolucionó la vida social en estas tierras del actual Concello de Sober.
José María Lago
Os Navás, febrero de 2014

Una ara.

Define el diccionario, entre otros significados, ara en el culto católico, como losa o piedra consagrada, que suele contener reliquias de algún santo, sobre la cual extendía el sacerdote los corporales para celebrar la misa; también se acepta un uso general, al tomar la parte por el todo, que el ara es el altar o mesa consagrada.
La fotografía muestra el ara sobre la que vamos a hablar:
Se trata de una piedra casi cúbica labrada bastamente en forma de pía(pila) con la siguientes proporciones.
Dimensiones: 26x18x15cm
Oquedad: 15x11x6cm
Material: piedra granítica
Peso: aprox. 15 kg
Datación: indeterminada entre el siglo XII y año de 1700.
Su uso era para contener las reliquias del santo sobre el que se erigía la advocación de una iglesia cristiana, depositados bajo la piedra del altar central donde se ofrecía el santo sacrificio de la eucaristía.

Como apareció:
Hacía la función de bebedero en un corral de gallinas en una vieja casa priorato de la orden benedictina, transformada en casa rectoral después de las desamortizaciones del siglo XIX.
Me llamó la atención su tamaño y labra del cenicero central, y por el viejo uso que había tenido el edificio sospeché sobre su origen, lo rescaté para colocarlo en lugar noble y más digno del que tenía en ese momento, estimando que el objeto en esos momentos ya estaba desacralizado. Consultado al párroco del lugar me confirmó tal punto explicándome que con motivo de la nueva liturgia implantada por el Concilio Vaticano II (1962-65), se reformaron los altares de las iglesias, cuando se pasó de celebrar el sacerdote la misa de espaldas a los fieles a celebrarla ante una mesa puesta en medio del presbiterio. Con este nuevo diseño no todos los altares soportaban tal tamaño de “pedruscos” y en muchos casos se optó por introducir la reliquia en una caja más pequeña tapada con una losa sobre la mesa del nuevo altar. Algo que fue muy frecuente en muchas pequeñas iglesias parroquiales de las aldeas de la Ribeira Sacra.
Esta pieza en concreto tuvo una historia peculiar, pues al remover el viejo altar y aparecer la piedra del ara, alguno de los presentes aprovechó, la confianza de los demás para “distraerla”, pensando, por su gran ignorancia, que dentro podía contener el famoso tesoro de los “mouros” o algo similar. Debió llevarse gran decepción al ver que lo único que contenía era tierra o polvo. Ello le impulsó a su arrepentimiento y devolución de la pieza al párroco una vez defraudada su codicia. La urna ya desacralizada quedó arrinconada en algún lugar de la vieja rectoral, donde no molestase mucho, hasta que alguien la vio y por su parecido a una pía, se decidió inocentemente por darle un nuevo uso: la colocó en el gallinero donde muchos años más tarde la encontré.

Historia:
La colocación de la piedra fundacional, ahora llamada la primera piedra, de un edificio se hacía con gran ceremonia por parte de sus futuros ocupantes. Esta fundación de la casa familiar o solariega, los pueblos primitivos la asentaban sobre los huesos o la sangre vertida en el sacrificio del primogénito, o con los restos de un antepasado glorioso. Con el tiempo este rito fue sustituido por verter la sangre de un animal, o depositar armas o distintivos de la familia o de la tribu. Hoy en día esa vieja tradición de poner la primera piedra, o al menos lo que resta de ella, se ha quedado en colocar unas monedas, una placa o algún documento que haga referencia a tal construcción, con la fecha, los motivos y los nombres de los patrocinadores del edificio.

A la vista de estas costumbres, podíamos pensar que la primitiva Iglesia mantenía este ritual en la erección de un templo siguiendo esa antigua tradición de colocar la primera piedra de un edificio sobre algo simbólico de la tribu como un fundamento sólido y de buen augur para la duración y buen fin de la construcción. Pero si las causas, digamos, mitológicas pudieran ser las que hemos dicho de un sacrificio ritual a los dioses del lugar o de la tribu, la arqueología litúrgica nos habla de otro significado más profundo a partir de una tradición que se fue consolidando hasta hacerlo extensiva a todas las iglesias del orbe católico. Es decir la tradición de celebrar la asamblea de los fieles –recordad que iglesia viene del griego ἐκκλησία, ecclesia que significa asamblea- sobre las reliquias de los santos.
La cosa empezó cuando comenzaron a tener problemas los hermanos de las primeras comunidades cristianas para celebrar sus reuniones donde compartir la Palabra y la Cena de Acción de Gracias, entonces hubieron de esconderse en las catacumbas, o en cuevas o lugares apartados para celebrar sus cultos y enterrar a sus muertos. En esos lugares la mesa para celebrar la misa solía ser un sarcófago, un túmulo funerario o el arcosolio de un nicho, únicos elementos que había en tales sitios secretos. En el Museo Arqueológico de Cartagena, edificado sobre una necrópolis paleocristiana, el visitante puede ver las antiguas tumbas algunas de ellas preparadas para la celebración litúrgica o incluso tener una comida o un ágape familiar sobre la sepultura de un pariente o amigo. Se hace evidente que existía una común-unión entre los vivos y los muertos; si se cree en la resurrección eso tiene un gran significado que se va haciendo cuerpo en la doctrina que se imparte a los nuevos catecúmenos: todos son miembros de la Iglesia, todos los fieles son piedras sillares del templo espiritual que se está constituyendo. Las reliquias, es decir los restos de esos hermanos muertos, tienen un gran valor para la comunidad, máxime si el difunto ha llevado una vida ejemplar, o la más alta consideración si ha sido mártir por la causa de Jesucristo.
En el siglo IV, cuando las cosas cambian con los edictos de Constantino o de Teodosio a favor de los cristianos, al pasar a ocupar para el culto católico las basílicas y templos paganos, ya no se puede tener a todos los muertos alrededor como ocurría antes en la iglesia oculta, así que se traen los restos de uno, el más significativo de aquella comunidad, los cuales se colocan en su urna justo bajo la mesa donde se va a celebrar la misa como lo habían hecho hasta entonces. Además, los fieles que se van muriendo, ahora quieren ser enterrados cerca del altar para seguir en comunión con los fieles vivos. Pues la Iglesia les ha ido enseñando que el hombre se compone de un cuerpo con vida e inteligencia mortal y un alma inmortal. Por tanto unos y otros pueden participar, aunque de forma distinta, del misterio de compartir la presencia de la divinidad.
El II Concilio de Nicea, el de la cuestión iconoclasta, del año 787, ya declara que todas las iglesias que se edifiquen en el momento de su consagración el obispo debe poner unas reliquias santas bajo la losa del altar central, preferentemente las del santo al que se pone bajo su advocación la nueva iglesia. Esto va a traer una fuerte demanda de reliquias y por consiguiente un importante comercio con ellas.
Los siglos IX y X son muy provechosos para esta actividad religioso-lucrativa, ya que las cruzadas y el saqueo de numerosas iglesias orientales y la llegada a Tierra Santa, va a dar pie a interesantes adquisiciones, entre ellas las más famosas Vera Cruces que empiezan a invadir occidente, clavos de Cristo, lanzas de Longinos y una ingente cantidad de objetos y restos que llegan a convertirse en el descrédito de tan pía tradición y significado, al presentar como reliquias objetos tales como: Leche de la Virgen, el prepucio de Cristo, o la muela de santa Apolonia. La Reforma de Lutero, Calvino y otros protestantes pondrán en entredicho tanta falsedad y tal pérdida de significado, rechazando la costumbre y el uso de las reliquias como incitación al paganismo y la idolatría. Por su parte, la Contrarreforma de Trento (1525-63) pondrá orden en todo esto, o al menos trató de hacerlo, constituyendo las credenciales para certificar la autenticidad de tal reliquia, o considerando reliquias de primera: aquellas que son parte del cuerpo del santo; las de segunda que son los objetos que han pertenecido a esa persona como ropas, rosarios, misales, los instrumentos de su tortura; y por último las de tercera que son aquellos objetos que han estado en contacto con el santo, como la tierra de su sepultura, la casa donde vivió, o el altar sobre el que decía misa. En este sentido no se descarta que toda la tierra del antiguo Israel sea susceptible de ser Santa, incluidas las aguas del rio Jordán, o los olivos de Huerto de los Olivos donde la Tradición coloca a Jesucristo orando.
Así que la muestra de reliquias va desde un humilde puñado de tierra traída de un lugar santo sobre la cual se celebrará la misa en una humilde parroquia, hasta los propios restos del apóstol Pedro, bajo el lujoso baldaquín de Bernini en la iglesia de San Pedro de Roma.
Las reliquias se convertirán en un atractivo para atraer peregrinos, lo que representa fieles y por tanto ingresos y donativos. Santiago de Galicia será uno de estos puntos de atracción en busca de unas santas reliquias sobre las que se edifica una iglesia, una ciudad y un camino universal. Muchos conventos, iglesias, catedrales ansían tener una pieza de reliquia que llame la atención, poseerla es la clave del prestigio de un lugar. Con esto comienza el espectáculo y la carrera por hacerse con reliquias de todo tipo y jaez, papas, cardenales, reyes, señores y todo aquel que pueda se lanza a conseguir su resto santo. La afición o deseo de estas piezas va mover entre el siglo X y el XVIII una de las inversiones más lucrativas: entendiendo por lucrativa en su doble ganancia: para unas bienintencionadas y piadosas personas tener en su poder reliquias les daba garantía de salvación a través de la capacidad de mediación del santo despojado, y para otras como vendedores, traficantes y artesanos capaces de construir relicarios- joya de todo tipo con riquísimos materiales por los cuales obtenían un claro beneficio económico. No hay nada como acudir al museo de Arte Sacro de las Madres Clarisas de Monforte para descubrir en la colección de reliquias de don Pedro Fernández de Castro y doña Catalina de Zuñiga, VII condes de Lemos, cuanto de cierto hay en esto que digo, por tratarse de una de las mejores colecciones de reliquias de la Europa Católica. Cualquiera puede comprobar in situ las maravillas artísticas en las que se decoraban estos restos sacros: relicarios, portapaces, bustos, sagrarios, urnas, arcas, joyeros donde primorosamente se ocultan un sin número de restos óseos, mechones de cabellos, trozos de tela y un largo etcétera de singulares piezas. 
El objeto de nuestro estudio de hoy, una sencilla ara de piedra, no es más que una minucia en ese mundo de lo sagrado que acabó profano en manos de ávidos coleccionistas. Todo un muestrario de cenizas y restos macabros de una religiosidad desviada, más cerca del fetichismo y no exenta de una cierta necrofagia. Una desviación casi patológica por su desmesura, tan ajena a aquel sentido de lo santo donde vivos y muertos compartían la esperanza de una resurrección de sus cuerpos al final de los tiempos. Presumo que era porque aquellos primeros cristianos tenían una profunda creencia en el alma inmortal, algo que en estos tiempos se diluye, en un extraño palimpsesto de inteligencia, psique y espíritu combinados con algunos elementos químicos. Por eso si en estos tiempos alguien está bajo de ánimo-ánima, algo depresivo, se le da “prozac”, o sodio, o potasio y “tira palante”, y a vivir que son dos días. Porque…. Pienso que como cada vez creemos menos en el alma el mundo se nos está llenando de desalmados. 
Francisco de Guyande, 2014.

Lasca paleolítica do Castelo, Neiras [entre 620.000 e 300.000 anos antes de hoxe].

– Obxecto: lasca paleolítica de cuarcita.
– Posíbel datación: Paleolítico Inferior, industrias achelenses do Pleistoceno Medio (620.000 – 300.000 anos antes do presente).
– Localización: achado fortuíto de superficie no alto do Castelo na parroquia de Neiras (Sober-Lugo).

* Descrición do obxecto


A lasca que temos entre mans foi un achado fortuíto realizado no ano 2006 nun paseo polo altiño do Castelo, na parroquia de Neiras, na zona das Gandariñas de Arriba. 
Pica na imaxe para ampliar.
Foi Iván Álvarez Merayo, arqueólogo e socio do Colado, quen atopou a lasca no Castelo de Neiras nun paseo que fixemos a asociación para ver un altiño curioso que nos chamaba a atención.

Unha lasca é un fragmento lítico desprendido ao tallar un núcleo. As lascas teñen características específicas que permiten identificar a intencionalidade do ser humano na súa elaboración: punto de percusión, cara dorsal, cara ventral, talón, bulbo, ángulo de percusión, estrías… O obxecto lítico atopado no Castelo é indubidabelmente unha lasca. Presenta unha rotura nun extremo que é posterior ao momento da talla.

Lasca do Castelo: cara ventral.
Este obxecto lítico podería datarse pola súa tipoloxía entre as industrias achelenses (Modo 2) do Paleolítico Inferior no Pleistoceno Medio da Península Ibérica, elaboradas polas comunidades de Homo Heidelberguensis, especie humana dende a cal evoluciona a Neandertal en Europa. 
A lasca atopouse no altiño do Castelo, altiño entre as Gandariñas de Abaixo e as Gandariñas de Arriba, lugar este último no que a equipa de Arturo de Lombera localiza 15 artefactos tallados en cuarcita, cuarzo e sílex, adscritos ao Modo 2, aínda que con características peculiares que as poderían adscribir ao Modo 3 (Paleolítico Medio – Musteriense).

Así, atopámonos ante un dos escasos restos líticos desta etapa pretérita nas terras de Sober; neste caso, nunha parroquia enmarcada na depresión de Lemos, máis próxima ao val que á ribeira do Sil.

* Esta descrición foi feita a simple vista e de xeito amateur, estando pendente a Asociación O Colado do Vento de que profesionais da Arqueoloxía examinen a peza.

* Contexto físico e temporal

Altiño do Castelo dende a estrada Sober-Monforte.

– marco temporal: Paleolítico Inferior Clásico (entre 620.000 e 128.000 anos antes do presente).

– localización do achado: Altiño do Castelo, nas Gandariñas, parroquia de Neiras (Sober-Lugo). [O lugar está catalogado no PXOM de Sober como castro, moi desmantelado polas labouras agrícolas.]

É un lugar próximo a cursos de auga, ao carón do río Pousavedra, e un altiño dende o que se controla o territorio.
Os ríos son durante o Pleistoceno Medio vías de tránsito, lugares de abastecemento de auga e de material lítico para facer útiles (nas terrazas fluviais) e zonas de atracción de animais que poder cazar.
Descoñecemos a importancia que puidera ter tanto a recolección de vexetais coma a pesca nas comunidades humanas do Paleolítico Inferior europeo. As industrias líticas que chegaron ata nós, coma a lasca do Castelo, eran utilizadas para o despece de carne, a caza, o despelexo de animais ou o traballo da madeira.
As comunidades humanas que produciron as pezas líticas atopadas no entorno do Castelo vivirían do carroñeo e da caza, ben oportunista ou organizada, así como da recolección de produtos vexetais e, quizais, da pesca.
Non sabemos se o lugar onde apareceron as pezas foi o lugar onde vivía exactamente a comunidade pleistocena que as elaborou, nin sabemos se, de ser así, era este lugar un asentamento residencial ou un campamento loxístico para unha actividade concreta, como a caza ou a produción de útiles líticos.

* O Paleolítico en Galicia

O estudo da Paleolítico en Galicia, como a súa divulgación, foi escasa e discontinua. Nas últimas décadas, a investigación permitiu estabelecer a secuencia do poboamento paleolítico no noroeste da Península Ibérica.
O Val do Sil foi un dos eixos de comunicación do NW peninsular durante a Prehistoria, unha vía de entrada das comunidades humanas paleolíticas dende a Meseta.
Do Paleolítico Inferior, etapa á que pertence a lasca do Castelo, temos evidencias espalladas por todo o territorio galaico, preferentemente nos principais cursos fluviais e os seus afluentes.

* Síntese do estado do coñecemento do Paleolítico en Galicia en: FÁBREGAS et DE LOMBERA (2011): “A descoberta da presenza humana no noroeste”. En: A prehistoria de Lugo á luz das descobertas recentes. Actas do curso.

* As evidencias do paleolítico na comarca de Lemos

Ata finais do século XX, en toda a depresión de Lemos só se tiña constancia dun achado paleolítico, un bifaz de cuarcita atopado, precisamente, tamén en Sober, na parroquia de Vilaescura, a mediados do século XX. 
 
O val de Lemos converteuse dende 2006 nun lugar privilexiado para o estudo sistemático do Paleolítico en Galicia, cunha trintena xacementos ao aire libre, grazas á previa recopilación de achados fortuítos de José Antonio Peña, que puxeron sobre alerta á comunidade arqueolóxica.
Atopáronse centos de útiles líticos do Pleistoceno Medio e Superior, pertencentes aos modos tecnolóxicos coñecidos como Modo 2, 3 e 4, poñendo de manifesto a existencia dun importante poboamento durante todo Pleistoceno na comarca de Lemos.
A maioría dos conxuntos paleolíticos atopados no Val de Lemos encádranse no Modo 2 ou industrias achelenses, coma a lasca do Castelo.

* Unha síntese destes achados paleolíticos no Val de Lemos: FÁBREGAS, LOMBERTA ET ALII (2008): “NUEVOS YACIMIENTOS PALEOLÍTICOS EN LA DEPRESIÓN DE MONFORTE DE LEMOS (LUGO, GALICIA, ESPAÑA)”, na Revista GyC, descargábel aquí.

* A beleza do sinxelo, a importancia da lasca do Castelo

Coa lasca do Castelo temos nas mans un obxecto único, gardado por milleiros e milleiros de anos, que resistiu cambios climáticos e o paso do modo de vida paleolítico, de comunidades cazadoras-recolectoras, á neolitización, sendo removida do seu lugar orixinal, seguramente, polas labores agrícolas propias do lugar onde se atopou. É unha das poucas evidencias que nos quedan das comunidades humanas que hai medio millón de anos poboaron as terras da parroquia de Neiras.

Ata chegar ás técnicas líticas que se usaron para producir a lasca do Castelo, tiveron que pasar centos de milleiros de anos. A tecnoloxía humana foise desenvolvendo do máis sinxelo e multifuncional – un canto para abrir os ósos dos animais mortos polas feras para acceder ao miolo – ao complexo e especializado. As industrias líticas foron o instrumental dominante nas comunidades humanas (descoñecemos por falta de restos a importancia que puidera ter o traballo en madeira) dende hai 2 millóns de anos ata a neolitización, co desenvolvemento da cerámica e logo dos metais, acadando as indistrias líticas gran precisión, especialización e sofisticación no Paleolítico Superior, combinadas coa industria en óso.

Modelar un canto para que funcione mellor á hora de partir ósos para poder obter un aporte nutritivo e proteico que permitiu desenvolver o cerebro humano (á vez que o feito de coordinar os movementos das mans para manipular o canto estimulaba a intelixencia) é un cambio cualitativo quizais non comparábel a ningún outro cambio tecnolóxico da humanidade, pois de aí saíu todo o demais. Ou, mais ben, o cambio cualitativo que se deu no ser humano con respecto a outras especies animais que manipulan obxectos, foi porque a nosa especie e as outras especies humanas predecesoras teñen capacidade de aprender e transmitir coñecementos. É máis: estudos corroboran que “as áreas do cerebro moderno que se empregan cando se fabrica un bifaz coinciden en gran medida coas que se usan ao falar” [MACGREGOR, NEIL (2012): La Historia del Mundo en 100 objetos]. A fala e os obxectos posibilitaron o desevolvemento de comunidades humanas que se expandiron por todo o mundo, adaptándose a diferentes medios ecolóxicos.

Gústanos pensar que a computadora onde escribimos este artigo, o sistema de rede a través do que se transmiten datos a todo o mundo, ou as redes eléctricas que nos permiten “colgar” isto no noso blogue, non terían existido, quizais, sen o elo que sae das primeiras pedras manexadas en África polas nosas máis remotas antepasadas e pola longa aventura da evolución humana e do desenvolvemento da tecnoloxía, onde á lasca do Castelo a situamos nos primeiros estadios desta enorme historia.

A lasca do Castelo está nunha casa particular dun membro da Asociación O Colado do Vento e doarémola con gran ledicia a un museo arqueolóxico que, agardemos, máis cedo que tarde, se estabeleza na comarca de Lemos.

* Outros achados paleolíticos en Sober
Bifaz atopado en Lobios (foto: La Voz de Galicia).
– mediados do século XX: achado dun bifaz de cuarcita en Vilaescura.

[- 2006: lasca do Castelo en Neiras.]

– 2006-2007: prospeccións do equipo de Arturo de Lombera en Sober: útiles paleolíticos en distintos xacementos, entre os que destaca As Gandariñas de Arriba, na parroquia de Neiras, no mesmo entorno que a lasca atopada.

– achádego fortuíto dun bifaz achelense na parroquia de Lobios, no camiño entre o lugar de Lobios e o de Viladime, no curso dunha xornada de sendeirismo que a Asociación Micolóxica Os Lactouros realizara no ano 2008 en colaboración co Colado do Vento.
* Texto elaborado por Paula Vázquez Verao, xaneiro de 2014.

Historia de Lemos a través das cousas

Esta é unha historia contada a través das cousas, dos obxectos que usamos nalgún momento da nosa historia como ser humano para determinada finalidade.
A través de cada peza – a modo de museo virtual – irémosvos contando a historia do país lemavo, como ben poidamos, nun proceso que queremos que sexa participativo: que nos aportedes o que vos conta cada obxecto, facendo un relato cada vez máis rico.
Un xerro de Gundivós pode falarnos da cultura do viño, da historia da olería tradicional, da economía labrega… 
Animádevos a participar!
Preme aquí para ler e mirar a(s) historia(s) que nos contan as cousas.